Tạo người chiến thắng trong bóng đá trẻ, phân tích mùa giải trước của bạn

Hầu hết chúng ta đều tự hỏi mình;

Tôi đã làm một công việc tốt?

Nhóm của tôi đã làm tốt như những gì họ nên làm?

Chúng ta có đạt được các mục tiêu như đã xác định trước khi mùa giải bắt đầu không?

Đâu là những lĩnh vực chúng ta làm không tốt?

Tôi có thể làm gì khác hơn?

Tôi có nên thực hiện bất kỳ thay đổi nào không?

Khi điều đó được thực hiện, chúng tôi xác định vị trí thiếu sót của chúng tôi, ưu tiên các thiếu sót khi chúng liên quan đến việc đạt được mục tiêu của chúng tôi và sau đó tìm kiếm các giải pháp để giải quyết những thiếu sót đã nêu. Tôi không nói về việc bổ sung thêm các lượt chơi bóng đá, tôi đang nói về việc thực hiện đánh giá và tổng kết mùa giải.

Dưới đây là một số điều chúng tôi đang làm trong năm 2008:

Những thay đổi chúng tôi đã thực hiện trong quá khứ

Trở lại những năm 90, tôi đã huấn luyện theo cách duy nhất mà tôi từng biết, sức mạnh đội hình của “tôi” và thứ bóng đá tùy chọn. Chúng tôi nhặt một gói rải súng ngắn nhỏ như một phần tăng thêm cho cái “tôi” của chúng tôi và chúng tôi chạy căn cứ đơn giản 5-3 để phòng thủ. Chúng tôi đã thực hiện cùng một hành vi phạm tội và tất cả các cuộc tập trận giống như tôi đã thực hiện khi còn là một cầu thủ bóng đá trẻ vào cuối những năm 60 và những năm 70 với tư cách là một cầu thủ Trung học. Chúng tôi thậm chí đã thực hiện một vài cuộc tập trận ở trường Đại học cũ của tôi để có biện pháp tốt. Thật không may, việc sản xuất tấn công của chúng tôi luôn bị ràng buộc trực tiếp với trình độ tài năng mà chúng tôi có và thường là quy mô của tuyến tấn công của chúng tôi.

Khi chúng tôi có tài năng tuyệt vời và tầm cỡ, chúng tôi đã chiến thắng và thường xuyên giành chiến thắng. Khi chúng tôi không đạt được, chúng tôi chỉ ở mức trung bình hoặc tệ hơn. Về phòng ngự khi chúng tôi bắt đầu số 11 tốt nhất của mình để phòng ngự và không phụ trong phòng thủ, chúng tôi thường có mặt trong hầu hết các trận đấu. Nhưng khi chúng tôi làm phụ để có được một số trong hai cách đó để khởi đầu một cách dễ thở hoặc giúp những đứa trẻ yếu hơn của chúng tôi có được một vài khoảnh khắc, chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Tất nhiên, khi chúng tôi chơi với những đội mạnh nhất, chúng tôi sẽ không làm tốt lắm.

Chứng điên cuồng

Bạn biết họ nói gì về những người làm đi làm lại cùng một điều, nhưng lại mong đợi những kết quả khác biệt phải không? Đó thường là định nghĩa cổ điển của từ “mất trí”. Thật không may, có vẻ như nhiều huấn luyện viên bóng đá trẻ đồng nghiệp của chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau suy sụp của cầu thủ này. Họ tiếp tục làm những việc kèo nhà cái  cũ năm này qua năm khác trong khi kết thúc với cùng một kết quả tồi tệ hoặc thất vọng. Trong vài năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng trẻ, tôi đã xem xét đánh giá sau mùa giải ở trên. Câu trả lời của tôi luôn là tôi cần những cầu thủ giỏi hơn làm giải pháp cho vấn đề của mình. Suy nghĩ của tôi là tất cả những gì tôi cần là một người chơi x tốt hơn, người chơi y tốt hơn, những đứa trẻ có động lực hơn, kích thước hơn, v.v. Đó luôn là lỗi của bọn trẻ, tôi chỉ cần một “đội tốt” và chúng tôi sẽ làm tốt.

Điều khiến tôi quay lưng lại với suy nghĩ “xổ số” đó là ở giải đấu mà tôi huấn luyện khi đó, các đội cùng một huấn luyện viên đã vô địch năm này qua năm khác. Một số năm các đội này có tài năng, nhưng thường thì trình độ tài năng của họ ở mức trung bình. Trong những tổ chức liên tục chiến thắng, có những huấn luyện viên trưởng cụ thể trong những tổ chức đó luôn giành chiến thắng, bất kể họ chọn đội nào. Một cách khiêm tốn, tôi đi đến kết luận rằng việc huấn luyện và sơ đồ thực sự quan trọng đối với bóng đá trẻ và tôi cần phải thực hiện một số thay đổi.

Ralph Waldo Emerson đã từng nói “Sự kiên định ngu ngốc là hobgoblin của những bộ óc nhỏ bé”. Những người khôn ngoan và khiêm tốn sẽ thay đổi những gì họ làm nếu những gì họ đang làm không mang lại kết quả như họ mong muốn. Người ta cũng hy vọng điều đó xảy ra với những người huấn luyện bóng đá trẻ.

Những thay đổi chúng ta sẽ thực hiện trong năm 2008

Hiện tôi đang trong quá trình nghiên cứu để khắc phục các khu vực thiếu hụt trong chương trình của chúng tôi. Tôi đang cố gắng phát triển các phương pháp giao tiếp tốt hơn với các nhân viên huấn luyện của mình. Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang không tận dụng tài năng của mỗi huấn luyện viên cũng như chúng ta có thể hoặc sử dụng bộ kỹ năng độc đáo mà mỗi huấn luyện viên của chúng ta bẩm sinh đã có như một con người. Tôi đang tìm kiếm câu trả lời ở khắp mọi nơi; từ những huyền thoại huấn luyện vĩ đại đến những người đội trưởng và những nhà đổi mới của ngành Công nghiệp Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đang dựa quá nhiều vào các điều phối viên của mình để thực hiện tất cả các lần đọc cơ bản, điều chỉnh và lập kế hoạch trận đấu. Cần phải có một cách làm hiệu quả và hiệu quả hơn những gì chúng ta đang làm hiện nay.

Proper Ammo Storage

In enhancement, it can calm the youngsters’s interest as well as that of the grownups on exactly how it really feels to fire a weapon. Devices for the Nerf Weapons are additionally offered. These are best for those individuals that like playing with Nerf Weapons as well as would certainly desire to adorn themselves to absolutely really feel the component.

It is not a pricey plaything as contrasted to various other 5.7×28 plaything weapons which are a lot more pricey however does not necessitate the exhilaration brought around by Nerf weapons. The price of at the very least 2 rounds per secs depending on the kind of weapon likewise provides it a high price of fire.

It ended up being understood as the globe’s initial main interior rounds and also a Nerf Weapon Testimonial might indicate to that. They are an absolutely enjoyable as well as amazing weapon plaything which is completely safe. It is not a costly plaything as contrasted to various other plaything weapons which are extra costly yet does not call for the enjoyment brought around by Nerf weapons. These are best for those individuals that enjoy playing with Nerf Weapons and also would certainly desire to accent themselves to completely really feel the component.

The products are additionally extremely durable and also long lasting that also a solid stress on the weapon would certainly not create it to break or damage. Fill up packs for the foam spheres or darts are additionally readily available and also can be conveniently purchased if you desire to have even more ammo all set.

Nerf Weapons were originally established by the Parker Brothers. It came to be understood as the globe’s very first main interior spheres and also a Nerf Weapon Evaluation might indicate to that. They are an absolutely enjoyable as well as amazing weapon plaything which is entirely safe.

Online Sports-Betting – Winning Strategies And Systems

Every man has a dependency. While some are obsessed with smoking, drinking, and shopping, there are the type who just cannot live without the unique excitement only found in gambling, specifically online sports betting. The reason why is this addiction for online wagering hitting the books today anyway?

Just one wants to mess up his finances so, betting  คาสิโนออนไลน์ฟรีon sports in a smart manner is very. Yeah, it is very enticing regarding that find out win $500 or perhaps, $1,000 instantaneous. But for it to happen, you’d be also require shell out a great deal of cash as efficiently. Now, if you are not careful with your sports online betting habits, you might realize 1 day that you are in a deep hole.

Turbobets- Usual variety associated with ranging from Betting Advice to Sports Book Advise. It also provides essential guide to handicapping, live lines and present updates on your latest in sports.

It also makes the would be money maker think things like this are possible and routine for a licensed sports bettor. It is hiding the run information in order to close a product sale. It sets false expectations and promotes crazy betting because you sense you can not lose. A person begin know it, your progressive betting fails and bucks making proposition becomes a liability for use on your wallet.

There are several ways for which you can either deposit cash for betting, such as Moneybookers, PayPal and and much more. If you don’t have a card, you shouldn’t worry when you only must see a bank and in the one by two weeks essentially the most. Once you have the card, you just need to choose the Deposit option and send in your name, just want it appears on the debit card. Also, you have to fill out the sixteen-digit number onto the card along with the last three digits by the back. You’re posting the sum you to help deposit, depending on the currency utilized by the online betting agency. Then, you could possibly get the confirmation for your deposit a good instant e-mail.

In sports betting, shipped to you by picking the winner or in some cases picking the loser, dependant upon the sport the betting about. Sometimes, certain events have one team or player favored to win. When this occurs the odds maker or the bookmaker will allow a point spread using a favored team or device. This means you can wager on the underog to lose, but by below the point spread. This entices action on all parties of the celebration so the bettor can bet on either side with decent probabilities.

The fair ones will cover various areas to get you achieve tons in your endeavors. One of the many areas to is their figure analysis over some time. Modern science has proved that luck, though may play a role in your success; it is far from worth based on if you want to professionally is dependent upon the system involved. When all factors involved within activity are brought to play, releasing accurate predictions is highly possible.

The last thing you would be wise to remember in football betting is to get your timing right. Should you place your bets too early, may possibly ruin the slim chance of winning you have. Keep these tips and mind and follow them, and before you know it you’ll have the ability to rake all of the cash.

Sporting activities Betting Corporations

The betting field provides employment to over two hundred,000 individuals and supplies significant tax revenues to area governments. Public perspective in relation to athletics betting has transformed from the vice to some broadly recognized activity. Sporting activities betting is enormously controlled on account of considerations of prison involvement. Unlawful betting still carries on and thrives on many accounts, developing a parallel financial system estimated at more than $two hundred billion.

Sports activities betting organizations give a complete selection of betting things to do. You will discover a large number of athletics betting providers that supply international, online and phone sports betting chances. A lot of the sporting activities betting corporations also supply World wide web-based gaming in various languages.

You’ll find athletics betting organizations that current the widest give of tax-cost-free odds on sporting activities occasions. Some sporting activities betting organizations give totally cooperative sports activities betting and On line casino services, wherein bettors can check out price ranges, finance their account, area bets and Examine their winnings, all online and in serious time, whenever they like. Lots of businesses also deliver a variety of on the net Activity gambling marketplaces with the choice of 24/seven betting.

Sports betting providers are necessary to be accredited and controlled so the bettor whose resources are at stake are Safe and sound and secure as well as their winnings are paid out punctually in entire, every time they acquire. Sports 먹튀검증 activities betting firms Along with featuring bettors an array of sporting activities on which they’re able to spot their bets, also offer you bettors which has a host of differing kinds of sporting bets.

Betting varieties made available from sports betting businesses comprise of face to face or moneyline, Discount coupons, line or spread, obtain details, several betting parlays and teasers. Other kinds of sports bets involve totals margin, futures unique singles, Stay betting and Asian handicap.

Sporting activities betting is usually a effectively-recognised type of betting on the net. Sporting activities betting businesses existing betting on straight or single bets and betting on parlay or many bets and also a number of other sporting activities betting solutions.